Официална церемония по закриване на проекта

На 02.07.07 2013 г. в конферентната зала на хотел „Родина“ гр. Мездра се състоя официалната церемония за закриване на проект „Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра”. Бяха отчетени постигнатите резултати по проекта:

  • Подобрен капацитет на администрацията - обърнат към потребностите на хората и бизнеса осъществявайки ефективно своята дейност.
  • Активно функциониращи структури на гражданското общество.
  • Наличие на всички необходими предпоставки (анализи, проучвания, оценки, резултати от обсъждания и други) за разработване и реализация на основните стратегически документи.

Резултати от дейност: „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие“;

Резултати от дейност : „Осигуряване на информация и публичност.

Закриване на проект „Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра”

На 02.07.2013 г. в конферентната зала на хотел „Родина“ гр. Мездра  ще се състои официалната церемония за закриване на проект „Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра”.

Ще бъдат отчетени постигнатите резултати по проекта:

  • Подобрен капацитет на администрацията - обърнат към потребностите на хората и бизнеса осъществявайки ефективно своята дейност.
  • Активно функциониращи структури на гражданското общество.
  • Наличие на всички необходими предпоставки (анализи, проучвания, оценки, резултати от обсъждания и други) за разработване и реализация на основните стратегически документи.

Резултати от дейност: „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие“;

Резултати от дейност: „Осигуряване на  информация и публичност”

Съобщение за регулярно представяне на проекта на 26 юни 2013

На 26 юни 2013 г. от 13.30 часа в Заседателната зала на Общински съвет ще се проведе последното регулярно представяне на проекта във връзка с изпълнение на договор №107.01-3/28.09.2012 г. с предмет: „Осигуряване на информация и публичност на проект BG051РО002/10/1.3-04 „Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра” между Издателска къща „АБ” ЕООД и Община Мездра с участието на Консорциум “Мездра консулт 2012” ДЗЗД изпълняващ договор N:107.01-5/5.10.2012г. с предмет: „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие” с възложител Община Мездра.

Проведени обучения по проекта

Във връзка с Изпълнение на договор N:107.01-5/5.10.2012г. с предмет „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие” между Община Мездра и Консорциум “Мездра консулт 2012” ДЗЗД през месец юни се провеждат три обучения на тема:

  • Стратегическо планиране, включително мониторинг и оценка на изпълнението на политики;
  • Методи за анализ и оценка на данни и политики;
  • Управление на проекти и комуникационни умения.

 

Регулярно представяне на проекта във връзка с изпълнение на договор №107.01-3/28.09.2012 г.

На 27 май 2013 г. от 13.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет се проведе регулярно представяне на проекта във връзка с изпълнение на договор №107.01-3/28.09.2012 г. с предмет: „Осигуряване на информация и публичност на проект BG051РО002/10/1.3-04 „Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра” между Издателска къща „АБ” ЕООД и Община Мездра и договор N:107.01-5/5.10.2012г. с предмет: „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие” между Консорциум “Мездра консулт 2012” ДЗЗД и Община Мездра.

 

Прочети още: Регулярно представяне на проекта във връзка с изпълнение на договор №107.01-3/28.09.2012 г.

Baner Mezdra