Фокус групи

На 12 и 13 февруари 2013г. ще се проведат три фокус групи във връзка с изпълнението на договор между Консорциум „Мездра Консулт 2012” и Община Мездра - „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие”, по проект „Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра“.

Прочети още: Фокус групи

Baner Mezdra