Съобщение за регулярно представяне на проекта на 27 май 2013 г.

На 27 май 2013 г. от 13.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет ще се проведе регулярно представяне на проекта във връзка с изпълнение на договор №107.01-3/28.09.2012 г. с предмет: „Осигуряване на информация и публичност на проект BG051РО002/10/1.3-04 „Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра” между Издателска къща „АБ” ЕООД и Община Мездра с участието на Консорциум “Мездра консулт 2012” ДЗЗД изпълняващ договор N:107.01-5/5.10.2012г. с предмет: „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие” с възложител Община Мездра.

Прочети още: Съобщение за регулярно представяне на проекта на 27 май 2013 г.

Регулярно представяне на изпълнението на дейности по проекта

На 16 април 2013 г. от 13.30ч. в Заседателната зала на Общински съвет се проведе регулярно представяне на проекта във връзка с изпълнение на договор №107.01-3/28.09.2012 г. с предмет: „Осигуряване на информация и публичност на проект BG051РО002/10/1.3-04 „Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра” между Издателска къща „АБ” ЕООД и Община Мездра и договор N:107.01-5/5.10.2012г. с предмет: „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие” между Консорциум “Мездра консулт 2012” ДЗЗД и Община Мездра.

 

Прочети още: Регулярно представяне на изпълнението на дейности по проекта

Регулярно представяне на проекта с представители на общинската администрация и гражданското общество

Във връзка с изпълнение на договор №107.01-3/28.09.2012 г. с предмет: „Осигуряване на информация и публичност на проект BG051РО002/10/1.3-04 „Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра” между Издателска къща „АБ” ЕООД и Община Мездра и договор N:107.01-5/5.10.2012г. с предмет: „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие” между Консорциум “Мездра консулт 2012” ДЗЗД и Община Мездра на 16 април 2013 г. от 13.30ч. в Заседателната зала на Общински съвет ще се проведе регулярно представяне на проекта с представители на общинската администрация и гражданското общество.

Прочети още: Регулярно представяне на проекта с представители на общинската администрация и гражданското общество

Изпълнение на договор N:107.01-5/5.10.2012г. с предмет: „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие” между Консорциум “Мездра консулт 2012” ДЗЗД и община Мездра

ДЕЙНОСТ 6: 
През месец март беше извършена оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013 година на базата на набраната информация в предходните пет дейности.

Прочети още: Изпълнение на договор N:107.01-5/5.10.2012г. с предмет: „Координация на дейностите и партньорство...

Провеждане на фокус групи

Във връзка с Изпълнение на договор N:107.01-5/5.10.2012г. с предмет: „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие” между Консорциум “Мездра консулт 2012” ДЗЗД и Община Мездра на 12 и 13 февруари 2013 г. бяха проведени три фокус групи с представители на общинската администрация, гражданското общество и местния бизнес в община Мездра.
На фокус групите бяха поканени с официални писма – покани представители на общинската администрация, гражданското общество и местния бизнес, както и членовете на експертната група по проекта и други заинтересовани лица. Тематиката на фокус групите беше съсредоточена към "Идентифициране на основните проблеми при изпълнението на настоящия общински план за развитие и актуализиране на бъдещите стратегически приоритети за развитие”.

Прочети още: Провеждане на фокус групи

Baner Mezdra