Фокус групи

На 12 и 13 февруари 2013г. ще се проведат три фокус групи във връзка с изпълнението на договор между Консорциум „Мездра Консулт 2012” и Община Мездра - „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие”, по проект „Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра“.

За участие в трите фокус групи ще бъдат поканени представители на общинската администрация, местния бизнес и неправителствени организации в Мездра. Първата фокус групата ще бъде на 12 февруари - с общинската администрация, на 13 февруари – местния бизнес и неправителствени организации в Мездра.

 

Тематиката на фокус групите ще бъде съсредоточена към "Идентифициране на основните проблеми при изпълнението на настоящия общински план за развитие и актуализиране на бъдещите стратегически приоритети за развитие”. При провеждане на дискусиите по време на фокус групите ще бъдат поканени членовете на експертната група по проекта, както и други заинтересовани лица.

Baner Mezdra