Регулярно представяне на проекта с представители на общинската администрация и гражданското общество

Във връзка с изпълнение на договор №107.01-3/28.09.2012 г. с предмет: „Осигуряване на информация и публичност на проект BG051РО002/10/1.3-04 „Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра” между Издателска къща „АБ” ЕООД и Община Мездра и договор N:107.01-5/5.10.2012г. с предмет: „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие” между Консорциум “Мездра консулт 2012” ДЗЗД и Община Мездра на 16 април 2013 г. от 13.30ч. в Заседателната зала на Общински съвет ще се проведе регулярно представяне на проекта с представители на общинската администрация и гражданското общество.

Ще бъде представена изготвената „Оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013г. на базата на събраната и анализирана информация в предходните дейности”, както и всички изпълнени до момента дейности и по двата договора.

 

Baner Mezdra