Съобщение за регулярно представяне на проекта на 27 май 2013 г.

На 27 май 2013 г. от 13.30 ч. в Заседателната зала на Общински съвет ще се проведе регулярно представяне на проекта във връзка с изпълнение на договор №107.01-3/28.09.2012 г. с предмет: „Осигуряване на информация и публичност на проект BG051РО002/10/1.3-04 „Създаване на условия за разработване и прилагане на ефективни и ефикасни политики за устойчиво развитие на община Мездра” между Издателска къща „АБ” ЕООД и Община Мездра с участието на Консорциум “Мездра консулт 2012” ДЗЗД изпълняващ договор N:107.01-5/5.10.2012г. с предмет: „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие” с възложител Община Мездра.


Във връзка с Изпълнение на договор N:107.01-5/5.10.2012 г. с предмет „Координация на дейностите и партньорство при разработване, провеждане и мониторинг на местни политики за устойчиво развитие”  между Община Мездра и Консорциум “Мездра консулт 2012” ДЗЗД на 27 май 2013 г. от 14.00 часа в Заседателната зала на Общински съвет ще се проведе Информиране и консултиране с обществеността на „Оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013г. и „Анализ необходим за актуализиране на общинския план за развитие 2007 – 2013г.”.

Baner Mezdra